DỰ ÁN / Dự án lắp đặt điện năng lượng mặt trời tại Đồng Nai

Dự án lắp đặt điện năng lượng mặt trời tại Đồng Nai


Đồng Nai đề xuất bổ sung 5.400 MWp năng lượng mặt trời trên hồ Tri An

Đồng 8 dự án đã được đề xuất để bổ sung quy hoạch với công suất lắp đặt 5.400 MWp, xấp xỉ công suất của tất cả các dự án hiện đang hoàn thành.

8 dự án đã được lắp đặt trên lòng hồ Tri An với diện tích 7.100 ha, chiếm 22% diện tích mặt hồ.

Ba dự án lớn nhất bao gồm một dự án có công suất lắp đặt 1.500 MW và hai với 1.000 MWp.

Ủy ban nhân dân Đồng Nai vừa trình Bộ Công thương xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào Kế hoạch phát triển điện quốc gia đến năm 2025.

Theo báo Đồng Nai, cả 8 dự án đều là mặt trời nổi trên lòng hồ Tri An với diện tích 7.100 ha tại các huyện Dinh Quan, Vĩnh Cửu và Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai. Tổng công suất lắp đặt ước tính là gần 5.400 MWp.

Quy mô lớn nhất là nhà máy điện mặt trời nổi Hồ An An do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Công nghệ THT (Hà Nội) đề xuất tại huyện Dinh Quan, công suất dự kiến 1.500 MWp trên gần 1.700 ha bề mặt. hồ.

2 dự án 1.000 MWp bao gồm nhà máy điện mặt trời nổi Tri An Đồng Nai của Công ty TNHH Phước An (tỉnh Vĩnh Phúc), liên doanh với một số công ty điện mặt trời Hồ Tri An và các công ty của Công ty Cổ phần Lê Delta (Hà Nội) phục vụ.

Điện lực Việt Nam (EVN) là nhà đầu tư của hai dự án, Điện mặt trời Tri An 1 và Điện mặt trời Tri An 2. Tổng công suất lắp đặt ước tính là khoảng 126 MWp. Dự án này đã được Bộ Công Thương đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bổ sung dự án và kế hoạch kết nối vào kế hoạch phát triển điện quốc gia.

Những bài viết liên quan
Tin mới nhất
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO

HỒ QUANG