Mạng quang điện mặt trời Solarbe

Add / Tầng 16, Khu C, Thung lũng Tài chính Công nghệ Tiantongtai, Đường Jinghai 3, Khu Phát

triển Kinh tế Yizhuang, Quận Đại Hưng, Bắc Kinh

ĐT / 13811582057/13811958157

Đóng góp và liên hệ đầu mối tin tức: 010-68027865

Cô Liu news@solarbe.com

Liên hệ hợp tác kinh doanh: 010-68000822

Ông Lu media@solarbe.com

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO

HỒ QUANG